สินเชื่อผู้อยู่อาศัยลูกค้ากลุ่มมุสลิม โดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5,366 0

ประเทศไทยมีคนกลุ่มมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยออกสินเชื่อสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

ซึ่งสินเชื่อนั้นคือ สินเชื่อผู้อยู่อาศัยลูกค้ามุสลิม ที่ต้องการซื้อ ซ่อมแซม ต่อเติม หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ รวมถึงบ้านมือสองด้วย โดยคุณสมบัติของผู้กู้คือ เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีรายได้ประจำ, ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/อิสระ และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด (คอนโด) และบ้านมือสอง 
 • เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย 
 • เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
 • วงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน (วงเงินส่วนเพิ่ม) ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA)

หลักประกัน
ตามเกณฑ์ของธนาคาร เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดในอาคารอาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ

วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 20 ล้านบาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 35 ปี
หมายเหตุ : อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระกรณีมีรายได้ประจำ ไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ ไม่เกิน 70 ปี

อัตรากำไร 
1. ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • กรณีรายได้มากกว่า 40,000 บาท : ปีที่ 1-2 ผ่อนชำระ 2.25% และปีที่ 3 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ SPRL-2.50% 
 • กรณีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาท : ปีที่ 1-2 ผ่อนชำระ 3.25% และปีที่ 3 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ SPRL-2.00%

2. ประเภทสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์

 • กรณีรายได้มากกว่า 40,000 บาท : ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระ SPRL-2.50% 
 • กรณีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาท : ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระ SPRL-2.00% 

หมายเหตุ :
1. กรณีทำประกันชีวิต MRTA ใช้อัตรากำไรเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก 
2. SPRL ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน สูงสุด 4,000 บาท โดยให้ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินไปก่อนและสามารถขอชดเชยหลังจากเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร


ระยะเวลาโครงการ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย https://www.ibank.co.th/th/promotion/2020-01-27-19-48-29 และสามารถดูข้อมูลสินเชื่อดี ๆ เหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านติดตามได้ที่ www.taladnudbaan.com

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย