ฤกษ์ขึ้นบ้านดีครึ่งปีหลัง 2563

66,208 40

การขึ้นบ้านใหม่ สำหรับคนไทยถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต ดังนั้นฤกษ์ หรือวันสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องเลือกเฟ้นที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับเจ้าบ้านด้วยเช่นกัน ครึ่งปีหลังนี้ใครวางแผนจะขึ้นบ้านใหม่ เรานำฤกษ์ขึ้นบ้านดีมาฝากกัน

เดือนกรกฎาคม 2563
พฤหัสบดีที่ 2 กรกกฎาคม 63  วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 63  วันอธิบดี, วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 63 วันธงชัย, ดิถีอำมฤคโชค
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมท 63 วันธงชัย, วันฟู
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 63 ดิถีอำมฤคโชค
วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 63 ดิถี สิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 63 วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 63 วันอธิบดี, วันฟู, ดิถีมหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 63  วันดิถีอำมฤคโชค
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 63 วันธงชัย
วันเสาร์ที่  25 กรกฎาคม 63 ดิถี อำมฤคโชค
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 63 วันอธิบดี
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 63 วังธงชัย
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 วันดิถี สิทธิโชค

เดือนสิงหาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 63 วันอธิบดี
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 63  วันธงชัย
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 63 วันดิถีสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 63 วันอธิบดี
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 63  วันธงชัย, ดิถีสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 63 ดิถีมหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 63 วันอธิบดี
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 63 วันฟู
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 วันดิถีสิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 63 วันธงชัย
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 63 วันดิถีสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่  23 สิงหาคม 63 วันอธิบดี
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 63 วันธงชัย, ดิถีสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 63 วันดิถีมหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 63  วันอธิบดี

เดือนกันยายน 2563 
วันอังคารที่ 1 กันยายน 63 วันฟู ดิถีสิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 63 วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 63 วันอธิบดี
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 63 วันดิถีสิทธิโชค
วันอังคารที่ 8 กันยายน 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 63 วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 63 วันอธิบดี ดิถีสิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 63 วันดิถีมหาสิทธิโชค
วันอังคารที่ 15 กันยายน 63 วันฟู ดิถีมหาสิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 63 วันธงชัย
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 63 ดิถีอำมฤคโชค
วันอาทิตย์ที่  20 กันยายน 63 วันอธิบดี
วันพุธที่ 23 กันยายน 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 63 วันธงชัย ดิถีมหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 63 วันอธิบดี
วันพุธที่ 30 กันยายน 63 วันฟู

เดือนตุลาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 1  ตุลาคม 63 วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 63 วันอธิบดี
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 63 วันดิถีอำมฤคโชค
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 63 วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 63 วันอธิบดี
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 63 วันฟู
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 63 วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 63 วันอธิบดี
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 63 วันดิถีอำมฤคโชค
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 63 วันธงชัย วันฟู
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 63 วันอธิบดี
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคาม 63 วันธงชัย วันฟู
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 63 วันดิถีมหาสิทธิโชค

เดือนพฤศจิกายน 2563
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  63  วันอธิบดี
วันพุธที่ 4  พฤศจิกายน 63  วันดิถีมหาสิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน 63  วันธงชัย
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 63 วันอธิบดี ดิถีอำมฤคโชค
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 63 วันธงชัย วันฟู
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 63 วันอธิบดี
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 63 วันธงชัย ดิถีอำมฤคโชค
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 63 วันฟู
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 63 วันอธิบดี
วันอังคารที่ 24  พฤศจิกายน 63 วันดิถีอำมฤคโชค
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 63 วันดิถี สิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 63 วันธงชัย
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 63 วันฟู
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 63 วันอธิบดี ดิถีมหาสิทธิโชค

เดือนธันวาคม 2563
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 63 วันดิถีอำมฤคโชค
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 63 วันธงชัย
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 63 วันฟู
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 63  วันดิถี อำมฤคโชค
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 63 วันอธิบดี
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 63 วันธงชัย
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 63 วันฟู ดิถีสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 63 วันอธิบดี
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 63 ดิถี อำมฤคโชค
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 63 วันธงชัย
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 63 วันฟู ดิถีอำมฤคโชค
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 63 วันอธิบดี
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 63 วันธงชัย
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 63 ดิถีสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 63 วันฟู
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 63 วันอธิบดี
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 63 วันธงชัย

ความหมายของวันต่าง ๆ
วันธงชัย : ความสิริมงคล ความประสบผลสำเร็จดี 
วันอธิบดี : ความสิริมงคล เหมาะกับการมงคลของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 
วันฟู : เป็นวันที่เฟื่องฟู เหมาะกับการทำกิจการต่าง ๆ นำไปสู่ความสำเร็จ 
วันดิถี อำมฤคโชค : ความสำเร็จ โชคดี 
วันดิถี สิทธิโชค : ความสำเร็จ สมปรารถนา 
วันดิถี มหาสิทธิโชค : ความสำเร็จอันดียิ่ง 

เมื่อรู้ข้อมูลวันดี ๆ แล้วให้เอามาคิดรวมกับวันสะดวกของคุณ ก็จะได้วันที่เหมาะสมพอดี จากนั้นก็วางแผนสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ได้เลย
ข้อมูลจาก https://www.tamboon999.com/

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย