2 แหล่งกู้เงินยามฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ

บทความน่ารู้

2 แหล่งกู้เงินยามฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ

1,936 0

สถานการณ์ Covid-19 ที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ส่งผลให้พวกเราหลายคนเกิดปัญหาทางด้านการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังดีที่ธนาคาร และสถาบันการเงินทั้งของรัฐ และเอกชน ร่วมมือกันออกมาตรการ ‘เงินกู้ฉุกเฉิน’ เพื่อช่วยเรื่องสภาพคล่องให้กับลูกค้า และบุคคลทั่วไป วันนี้จะนำมาแนะนำกัน 2 แหล่งที่มีดอกเบี้ยต่ำ เหมาะสำหรับสภาวการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้มาก ๆ
 

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เป็นสินเชื่อสำหรับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีรายละเอียดสินเชื่อดังนี้
• วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
• ไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ
• ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563
• นัดทำสัญญาวันที่ 7 พฤษภาคม – 30 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาชำระ
• ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
• กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้
• สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้
งวดชำระ                                  ประมาณการส่งชำระต่องวด
รายเดือน (24 งวด)                                 429.17 บาท
ราย 3 เดือน (8 งวด)                               1,287.50 บาท
ราย 6 เดือน (4 งวด)                               2,575.00 บาท

ลงทะเบียนโครงการผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th

สินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ) ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
• อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนขับรถแท็กซี มัคคุเทศก์ เป็นต้น
• มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
• เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70

รายละเอียดสินเชื่อ
• วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืน นานถึง 2 ปี
• ไม่ต้องชำระเงินกู้6 งวดแรก
• ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ) ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
• อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย
• ผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่น ๆ
• มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
• เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ
• วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกัน
• ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้

เริ่มลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 1115

ใครสนใจเงินกู้ฉุกเฉิน ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเอง แล้วดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันนี้

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย