นิสัยคุณเหมาะกับการลงทุนแบบไหน?

บทความน่ารู้

นิสัยคุณเหมาะกับการลงทุนแบบไหน?

292 0

การลงทุนแต่ละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ทำให้การเลือกลงทุนจะต้องดูให้เหมาะกับความชอบ ความถนัดและลักษณะนิสัยส่วนตัวของคุณด้วย ‘ตลาดนัดบ้านมือสอง’ พาคุณมาดูว่านิสัยแบบคุณเหมาะกับการลงทุนแบบไหน

• คนคิดมากและขี้กังวล
เหมาะกับ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีอายุเฉลี่ยของพอร์ตไม่เกิน 3 เดือน จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนด้านราคาต่ำ ทำให้เหมาะกับคนที่คิดมาก กังวลกับความผันผวนด้านราคาสินทรัพย์

• คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบความท้าทาย
เหมาะกับ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่ากองทุนรวมหุ้น โดยเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เล็งผลที่การเติบโตของเงินในระยะยาว แต่ก็มีความผันผวนราคาสูงในระยะสั้น จึงเหมาะกับคนชอบความท้าทาย กล้าเสี่ยง

• คนที่มีความรอบคอบสูง เป็นนักวางแผน
เหมาะกับ กองทุนรวมผสม (Mixed Fund/Allocation Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีเสถียรภาพทั้งในแง่ผลตอบแทนและความเสี่ยง จึงเหมาะกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุนและมีความรอบคอบ

• คนมีระเบียบ มีเหตุผล
เหมาะกับ กองทุนตราสารหนี้ (Bond Fund/Fixed Income Fund) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนมากกว่า 3 เดือน โดยจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก แต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เหมาะกับคนที่มีเหตมีผลในการใช้เงินและการลงทุน

• รักอิสระ หาเงินเก่งใช้เงินเก่ง
เหมาะกับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund/REIT/Infrastructure Fund) ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีกระแสรายได้จากค่าเช่าสม่ำเสมอ แล้วนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลคืนให้กับผู้ที่ถือหน่วยลงทุน ทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือ เหมาะกับคนใช้เงินเก่ง

หากไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนจากอะไร ลองจับคู่นิสัยคุณกับประเภทการลงทุนที่เหมาะสมดู แล้วมาศึกษาต่อเพิ่มเติม บางทีการลงทุนอาจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย