รู้ทันดอกเบี้ยบ้านประเภทต่างๆ ว่าต่างกันอย่างไร

บทความน่ารู้

รู้ทันดอกเบี้ยบ้านประเภทต่างๆ ว่าต่างกันอย่างไร

274 0

มนุษย์เงินเดือนจะมีบ้านสักหลัง แน่นอนว่าเราต้องพึ่งสินเชื่อบ้าน ซึ่งก็มาพร้อมกับดอกเบี้ย ที่เราต้องผ่อนชำระกันยาวๆ เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้านแต่ละประเภทจึงสำคัญ พอๆ กับการวางแผนทางการเงินที่ดี ‘ตลาดนัดบ้านมือสอง’ นำข้อมูลทั้งหมดมาบอกกัน

• เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed rate loan)
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นช่วงแรกประมาณ 1-5 ปี แล้วเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามประกาศของสถาบันการเงิน ณ ขณะที่เรากู้ โดยจะไม่ปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถานบันการเงิน
3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันไดในช่วงแรกจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เช่น กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ปีแรก 4.25% ปีที่สอง 5.25% แล้วหลังจากนั้นจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

• เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating rate loan)
หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ณ ปัจจุบัน และจะใช้ไประยะเวลาหนึ่ง แต่ต่อมาอาจปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามสถานการณ์ตลาดการเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน ในบางปีอาจมีการปรับหลายครั้งหรือบางปีอาจไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยก็ได้

• เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับให้คงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover Mortgage Loan)
หมายถึงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง เช่น 3 ปี และจะปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา 3 ปี 5 ปี ตลอดระยะเวลากู้นาน 25-30 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละช่วงจะคงที่โดยอิงกับต้นทุนพันธบัตรที่บวก 2.5%

ข้อมูลดอกเบี้ยทั้งหมดนี้คุณสามารถนำมาพิจารณาได้ว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหน ถ้ารู้ทันก่อน การวางแผนซื้อบ้านสักหลังก็ไม่ยากอีกต่อไป
 

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย