กู้ร่วมซื้อบ้านกับคนรัก มีข้อควรรู้อะไรบ้าง

512 0

เป็นเรื่องธรรมดาที่คนรักกันต้องการสร้างครอบครัวร่วมกัน ซึ่งการซื้อบ้าน ถือเป็นหนึ่งในแผนการสร้างครอบครัวของคู่รัก และถ้าคู่ไหนต้องการกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้าน ก่อนตัดสินใจมีเรื่องที่ควรรู้อะไรบ้าง “ตลาดนัดบ้านมือสอง” นำข้อมูลดีๆ มาบอกกัน1. คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่สามารถกู้ร่วมได้

การยื่นกู้ร่วมซื้อบ้านคนรักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันไม่สามารถยื่นเรื่องกู้ร่วมได้ ยกเว้นจะมีการหมั่นหมายและเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานกัน ส่วนถ้าแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถกู้ร่วมได้ โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่ายวันแต่งงาน หรือใบลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร2. เพิ่มโอกาสการได้รับอนุมัติและวงเงินที่สูงขึ้น

กรณีที่ผู้กู้หลักมีรายได้ไม่เพียงพอ การกู้ร่วมจะเป็นการเพิ่มฐานรายได้ของผู้กู้ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ในวงเงินที่ต้องการ และยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อ โดยสถาบันการเงินหรือธนาคารจะทำการประเมินวงเงินสินเชื่อจากผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมรวมกัน ทำให้เพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และอาจจะได้วงเงินที่สูงขึ้นด้วย3. มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน

คู่รักที่กู้ร่วมซื้อบ้านสามารถตกลงกันได้ว่าจะยกกรรมสิทธิ์ให้ผู้กู้รายใดรายหนึ่ง หรือจะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้กู้ทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วคู่รักหรือสามีภรรยามักเลือกที่จะมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ซึ่งการถือกรรมสิทธิ์ร่วมนี้ต้องรู้ก่อนว่า หากอนาคตต้องการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์บ้าน หรือประกาศขาย จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคนก่อน หรือหากต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เป็นของคนใดคนหนึ่งที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้วในภายหลัง จะถือว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นและต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าโอน ค่าจดจำนอง เป็นต้น4. มีภาระในการรับผิดชอบหนี้ร่วมกัน

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกรณีกู้ร่วม ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ร่วมรวมกัน จึงถือว่ามีภาระผูกพันในการรับผิดชอบหนี้ร่วมกัน เพราะฉะนั้นควรมีการตกลงระหว่างคู่รักเรื่องความรับผิดชอบในการผ่อนชำระแต่ละเดือนให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดข้อขัดแย้งในภายหลังได้ หากคนใดคนหนึ่งไม่ช่วยผ่อนตามที่ตกลงกันไว้ หรือภาระการผ่อนไปตกหนักอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป คำแนะนำคือต้องมีการวางแผนการเงินของทั้งสองคนไว้อย่างรอบคอบด้วย5.ดอกเบี้ยบ้านต้องหารเฉลี่ยในการลดหย่อนภาษี

ในการซื้อบ้านดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับธนาคารสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่หากเป็นการกู้ร่วมซื้อบ้านของคู่รัก ดอกเบี้ยที่จะนำมาลดหย่อนภาษี จะต้องถูกหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้ เช่น กู้ร่วมกันสองคนจ่ายดอกเบี้ยทั้งปี 100,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้คนละ 50,000 บาทจะเห็นว่าการกู้ร่วมของคู่รักมีทั้งข้อดี และข้อควรระวังที่ต้องตกลงกันให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อไม่ให้ต้องมีเรื่องขัดแย้งกันในภายหลัง ที่สำคัญก่อนตัดสินใจยื่นกู้ร่วมจะต้องมีการวางแผนทางการเงินร่วมกันก่อนด้วย#ตลาดนัดบ้านมือสอง

#กู้ซื้อบ้าน

#กู้ร่วม 

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย