รู้จัก ESG เมกะเทรนด์ของการลงทุนยุคใหม่

333 0

ESG คือแนวคิดการลงทุน ที่นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) เนื่องจากบริษัทที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG มักจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าบริษัทที่ไม่คำนึงถึงแนวคิดนี้ คำว่า ESG มีที่มาจากอะไร “ตลาดนัดบ้านมือสอง” ชวนคุณทำความรู้จักกับคำที่เป็นเทรนด์มาแรงนี้ESG หมายถึงอะไร?

• E-Environmental มุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เช่น การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการมลพิษจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น• S-Social มุ่งเน้นปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแลสวัสดิการ มีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ชุมชม และสังคม• G-Governance หลักการที่ว่าบริษัทมีการจัดการในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทการศึกษาจาก State Street Global Advisers ปี 2560 สำรวจผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมด 475 องค์กรในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก พบว่าพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ในปี 2563 ผู้แนะนำทางการเงิน (Financial Advisor) ในสหรัฐอเมริกาแนะนำนักลงทุนหรือลงทุนด้วยตัวเองในกองทุนแบบ ESG มากขึ้น ที่สำคัญผลการวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังเปิดเผยว่า การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วย!การลงทุนในแนวทาง ESG มีด้วยกัน 5 รูปแบบคือ• NEGATIVE/EXCLUSIONARY เลือกที่จะไม่ลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงลบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ลงทุนในแอลกอฮอล์ ธุรกิจค้าอาวุธ ยาสูบ เป็นต้น• ESG INTEGRATION พิจารณาปัจจัย ESG ร่วมกับปัจจัยอื่นในการลงทุน เช่น ผลประกอบการทางการเงินควบคู่กับ ESG• BEST-IN-CLASS SCREENING ลงทุนในธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG โดดเด่น เช่น ธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับหรือคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีหรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน• THEMATIC INVESTMENT ลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีธีมความยั่งยืน เช่น ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น• IMPACT INVESTING ลงทุนในธุรกิจสร้างสรรค์ที่ช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เช่น ธุรกิจ Startup ที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าการลงทุนที่นำแนวคิด ESG มาใช้ในการพิจารณาเลือกลงทุนนั้นจะไม่ได้เป็นแค่เทรนด์การลงทุนระยะสั้น แต่กำลังจะเป็นเทรนด์การลงทุนกระแสหลักของโลกเลยทีเดียว นักลงทุนที่สนใจโดยเฉพาะหน้าใหม่ อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าไม่อยากตกกระแส

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย