อัปเดตมาตรการดีๆ ปี2565 สำหรับคนซื้อบ้าน

บทความน่ารู้

อัปเดตมาตรการดีๆ ปี2565 สำหรับคนซื้อบ้าน

371 0

แม้ปีนี้สถานการณ์หลายอย่างยังคงไม่น่าไว้วางใจ แต่สำหรับคนที่เก็บเงินเตรียมซื้อบ้านมานาน ปีนี้อาจจะเหมาะที่สุดก็เป็นได้ เนื่องจากมีมาตรการดีๆ ที่เอื้อให้สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ในเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจ ‘ตลาดนัดบ้านมือสอง’ ชวนมาอัปเดตกันว่ามีมาตรการอะไรบ้าง

• มาตรการ LTV กู้ซื้อบ้านได้เต็ม 100%
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้
- กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็น 100% คือสามารถกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) 2 กรณี
1. บ้านราคาต่ำกว่า 10 ล้าน ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป
2. บ้านราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป

• มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จากเดิมที่ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมให้กรมที่ดิน
- จากเดิมค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ อัตรา 2% ของราคาประเมิน ลดเหลือเพียง 0.01%
- ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง อัตรา 1% ของราคาประเมิน ลดเหลือเพียง 0.01%
สำหรับผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

• มาตรการคงราคาประเมินที่ดินและบ้าน
กรมธนารักษ์ได้เลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินรอบใหม่ออกไปอีก 1 ปี ทำให้ราคาประเมินที่ใช้ในปี 2565 ยังคงเป็นราคาประเมินในรอบปี 2559-2562 อยู่ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการถือครองที่ดินและทรัพย์สิน เช่น ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพราะยิ่งราคาประเมินที่ดินและบ้านสูงค่าภาษี หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะสูงตามไปด้วย

• มาตรการคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 0.5% ต่อปี
ดอกเบี้ยนโยบาย คืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลาง เป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยอื่นๆ เช่น ส่งผลต่อดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.05 ต่อปี ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านไม่สูงเกินไป

จากมาตรการดีๆ ของปีนี้จะเห็นว่าเป็นโอกาสดีสำหรับคนซื้อบ้านจริงๆ หากเก็บหอมรอมริบมาสักระยะหนึ่งแล้ว ช่วงนี้อาจจะได้ตัดสินใจกันสักที เพราะด้วยตัวช่วยเหล่านี้ การมีบ้านสักหลังเป็นเรื่องง่ายขึ้นแน่นอน

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย