'เงินเฟ้อ' ลงทุนอะไรดีในปีใหม่ ถึงจะปลอดภัยที่สุด

1,363 0

‘เงินเฟ้อ’ คือสถานการณ์ที่ค่าเงินลดลง ต้องใช้เงินในการซื้อของมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งที่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพราะเงินเฟ้อขยับขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ลดลง

ภาวะเงินเฟ้อ เป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับนักลงทุนในสินทรัพย์แทบทุกประเภท ดังนั้นเลือกลงทุนอะไรดี ถึงจะปลอดภัยที่สุด ‘ตลาดนัดบ้านมือสอง’ มีคำแนะนำดังนี้

• ลงทุนทองคำ เพราะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในตัวเอง และป้องกันเงินเฟ้อได้ดีมาก แถมยังซื้อง่ายขายคล่อง ทั้งยังมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งทองคำแท่ง กองทุนรวมทองคำ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) เป็นต้น นักลงทุนสามารถเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองได้

• หุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูง โดยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะคำนวณจากมูลค่าปันผลต่อหุ้นเทียบกับราคาหุ้น หุ้นตัวใดที่มีอัตราสูง หมายถึงหุ้นตัวนั้นให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูง นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบหุ้นแต่ละตัวได้ ซึ่งอัตราผลตอบแทนสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นได้

• การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาคอุตสาหกรรมและตลาดหุ้น สามารถลดความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องเลือกจากทำเลที่ดี เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเมื่อลงทุนแล้วก็ต้องดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

• ลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น กอง REITs หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่รู้กันดีกว่าเป็น Income Fund หรือกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง REITs ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5.08% ต่อปี

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางการลงทุนในช่วงเงินเฟ้อ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะไหนก็ตาม ก่อนที่นักลงทุนจะเลือกลงทุน ควรศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียด และเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ทั้งในแง่ของทุนทรัพย์ในการลงทุน ความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือการยอมรับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ เพื่อให้เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย