สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) "โครงการบ้านล้านหลัง"

บทความน่ารู้

สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) "โครงการบ้านล้านหลัง"

328 0

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการจัดทำที่อยู่อาศัยในราคาที่คนส่วนใหญ่จับต้องได้ ด้วยสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากธอส. สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) นับว่าน่าสนใจมาก

ที่มาของโครงการนี้ ก็เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการช่วยเหลือให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองโดยง่าย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงจัดทำ‘โครงการบ้านล้านหลัง’ สินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 60,000 ล้านบาท โดยเน้นที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว  และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) วงเงิน 50,000 ล้านบาท และสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะแนะนำให้รู้จักกันนี้ ทางธอส.กำหนดคุณสมบัติไว้คือ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
• เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล
• มีประสบการณ์ในอสังหาริมทรัพย์ 3 ปี

ลักษณะโครงการที่จะเข้าร่วมโครงการ
• ที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีสัดส่วนจำนวยหน่วยระดับราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ
• โครงการจะต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนสภาพแวดล้อมที่มีศักยภาพเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ซึ่งผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผ่านการอนุมัติสินเชื่อจะได้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย MLR-ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ขณะที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 5 .875% ต่อปี สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เลย

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย