เช็กน้ำปะปาเค็ม ก่อนซื้อบ้าน

บทความน่ารู้

เช็กน้ำปะปาเค็ม ก่อนซื้อบ้าน

1,069 4

เช็กน้ำประปาเค็ม ก่อนซื้อบ้าน
ปัญหาหนึ่งที่คนซื้อบ้านต้องเจอก็คือ ปัญหาน้ำประปาเค็ม เพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่าสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด

• น้ำประปาเค็มเกิดได้อย่างไร?
น้ำประปาเค็มเกิดจากปัญหาภัยแล้งที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้น้ำต้นทุนหรือน้ำดิบมีน้อย ขณะที่น้ำทะเลหนุนสูงจนถึงสถานีสูบน้ำประปา ส่งผลให้น้ำประปาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีโอกาสที่จะเค็มเกินปริมาณที่มาตรฐานกำหนด

• เมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย?
- โซเดียมในน้ำประปาเกิน 200 mg/l
โซเดียม (Sodium) มีความสำคัญในการควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกาย ช่วยในการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อ การดูดซึมสารอาหาร

- คลอไรด์ในน้ำประปาเกิน 250 mg/l
คลอไรด์มีความสำคัญในการควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกาย ปริมาณเลือด ความดันโลหิต และความเป็นกรดด่าง- ความ

- เค็มในน้ำประปาสูงเกิน 0.5 g/l
ความเค็ม (Salinity) เกิดจากปริมาณของแข็งหรือเกลือแร่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด์ที่ละลายอยู่ในน้ำ- TDS ในน้ำ

- ประปาเกิน 1,000 mg/l
Total Dissolved Solids (TDS) คือปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ รวมถึงไอออน แร่ธาตุ เกลือ หรือโลหะ มีหน่วยเป็น mg/l

- ความนำไฟฟ้าสูงเกิน  1,200 us/cm
ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) เป็นความสามารถของน้ำในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากสารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีหน่วยเป็น us/cm

• ทำเลที่มีระดับน้ำประปาเค็มเกินมาตรฐาน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 15.00 น.) มีดังนี้
- สถานีโรงงานธนบุรี ค่าความเค็ม 1.18 กรัม/ลิตร
- สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1 ค่าความเค็ม 1.14 กรัม/ลิตร
- สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2 ค่าความเค็ม 1.03 กรัม/ลิตร
- สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 ค่าความเค็ม 1.09 กรัม/ลิตร
- สถานีโรงงานสามเสน 1 ค่าความเค็ม 1.04 กรัม/ลิตร
- สถานีโรงงานสามเสน 3 ค่าความเค็ม 0.84 กรัม/ลิตร
- สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี ค่าความเค็ม 0.90 กรัม/ลิตร
- สถานีสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ค่าความเค็ม 0.87 กรัม/ลิตร
- สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย ค่าความเค็ม 0.87 กรัม/ลิตร
- สถานีพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา ค่าความเค็ม 0.82 กรัม/ลิตร

• วิธีรับมือกับน้ำประปาเค็ม
- ใช้น้ำกรองผ่านระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่ใช้ระบบออสโมซิสผันกลับ สามารถลดเกลือแร่ต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำประปาได้- สำรองน้ำไว้ใช้- ซื้อน้ำดื่มรับประทาน- ลดปริมาณสารปรุงแต่งอาหารที่มีความเค็ม- ลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น ขนมกรุบกรอบ- เช็กความเค็มของน้ำประปารายวันที่แอปฯ MWA onMobile

รู้ไว้ก่อนซื้อบ้าน เตรียมการรับมือประปาได้ทันแน่นอน

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย