ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด 100% ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 0.90% ต่อปี

บทความน่ารู้

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด 100% ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 0.90% ต่อปี

2,537 3

โอกาสดี ๆ สำหรับคนอยากมีบ้านมาถึงแล้ว !! กับ “สินเชื่อบ้านกรุงไทย” สมัครง่าย ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ดอกเบี้ยถูกมากเริ่มต้นในปีแรกเพียง 0.75% - 0.90% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ให้คุณสามารถซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้าน, อาคารชุด, อาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย และนำเอามาเป็นหลักประกันได้ แม้ไม่มีบัญชีเข้ากรุงไทยก็สามารถกู้ได้ แต่อาจเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามธนาคารกำหนด

วงเงินในการอนุมัติ :
ยื่นกู้เงินสูงสุด 100% เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ย :
ปีแรกจะเริ่มต้นที่ 0.75% - 0.90% ต่อปี(หากคุณผิดนัดชำระหนี้จะมีค่าทวงถาม 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้) 

โดยมีอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อน 2 แบบ ดังนี้
1. สำหรับบ้านใหม่ แคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย…สุขใจถ้วนหน้า ฟรี! ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
• แบบคงที่ปีที่ 1 (ทำประกัน)
- ปีที่ 1 : 0.90% 
- ปีที่ 2-3 : MRR - 2.40% 
- หลังจากนั้น - ตลอดอายุสัญญา : MRR - 1.25%

2. สำหรับบ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน 
• แบบคงที่ปีที่ 1 (ทำประกัน) 
- ปีที่ 1 : 0.75% 
- ปีที่ 2-3 : MRR - 2.25% 
- หลังจากนั้น - ตลอดอายุสัญญา : MRR - 1.25%

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : 
สูงสุด 30 ปี แต่อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ซึ่งจะผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละเท่ากันทุกเดือนจบครบอายุสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ : 

 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารกำหนด) 
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท 
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้ 
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี


คุณสมบัติผู้กู้ :

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก


เอกสารที่ใช้สมัคร :

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน 
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)


สามารถสมัครสินเชื่อ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/16 

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย