โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

บทความน่ารู้

โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

181 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการเยียวยา 5,000 บาท กู้สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ! ฟรี! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงินกว่า 20,000 บาท เพื่อสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ‘โครงการบ้าน ธอส.เราไม่ทิ้งกัน’ สำหรับครอบครัวผู้ที่ได้รับการเยียวยาโดยเฉพาะ วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัย
• ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี คงที่นาน 2 ปีแรก
• ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
• ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
• ปีต่อไปอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้กู้
• บุคคลในครอบครัวของกลุ่มผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตาม “โครงการเราไม่ทิ้งกัน”
• บุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ “โครงการ ธอส.ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”

ยื่นกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0 2645 9000 หรือ https://www.ghbank.co.th/product-detail/ghb-mai-ting-kan

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย