สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับเจ้าไหนคุ้ม กติกาไม่เข้ม​

บทความน่ารู้

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับเจ้าไหนคุ้ม กติกาไม่เข้ม​

782 0

ในยุค COVID-19 หลายคนคงได้รับผลกระทบไม่น้อย และคงกำลังมองหาสินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan เพื่อมาช่วยผ่อนคลายสถานการณ์การเงินให้ดีขึ้น ซึ่งก็มีธนาคารหลายแห่งที่มีมาตรการความช่วยเหลือ สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ มาดูว่าธนาคารไหนน่าสนใจบ้าง รวบรวมมาให้ดูกัน

• ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการ ธอส.ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน สินเชื่อสำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม มาตรการช่วยเหลือ 10 มาตรการของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
- โดยผู้กู้โครงการนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1% ต่อปี
- กรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี
วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน รวมถึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 ธันวาคม 2563

• ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี สามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มีมาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ที่แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนมาตรการ Soft Loan อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นสินเชื่อใหม่กับลูกค้าเดิมของธนาคาร ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับประกอบธุรกิจในรูปแบบ Term Financing และ Revolve Financing ระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 2 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดอัตรากำไร 2% ต่อปี นาน 2 ปี ฟรี! กำไร 6 เดือนแรกกรณี Term Financing ปลอดชำระเงินต้นได้นานสูงสุด 12 เดือน ลูกค้าสามารถใช้หลักประกันเดิม และไม่ต้องประเมินใหม่

- สินเชื่อมุสลิมและสินเชื่อสนับสนุนชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นมุสลิม และพี่น้องชายแดนใต้ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

- โครงการสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจมุสลิมรายย่อย วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

- โครงการสินเชื่อมุสลิมรายย่อยสู้ภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ามุสลิมรายย่อยสำหรับสร้างหรือฟื้นฟูอาชีพ วงเงินต่อรายไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 390 บาท หรือวันละ 13 บาท ต่อวงเงิน 10,000 บาท


• ธนาคารออมสิน

- โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ)

- วงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนาน 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ

- โครงการสินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

- วงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนาน 3 ปี สามารถใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้


ทั้ง 2 โครงการนี้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และต้องการเข้าโครงการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น

- โครงการธนาคารประชาชน
ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้นี้ ณ วันที่ทำสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
1. อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน (Flat Rate)
2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน
ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เริ่มอนุมัติ และจัดทำนิติกรรมสัญญาตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน

• ธนาคาไทยพาณิชย์
โครงการ Soft Loan สำหรับเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 ดอกเบี้ยต่ำ 2% วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1% อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563

ดูข้อมูลแล้วสนใจ หรือมีคุณสมบัติเข้าข่ายธนาคารใด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารได้เลย

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย