5 เรื่องน่ารู้ ก่อนคิดจะผ่อน ดาวน์คอนโด

บทความน่ารู้

5 เรื่องน่ารู้ ก่อนคิดจะผ่อน ดาวน์คอนโด

2,672 0

ถ้าอยากได้คอนโดสวย ๆ เป็นของตัวเองสักห้อง สิ่งแรกที่ควรเตรียมไว้ให้พร้อมคือ เงินดาวน์ก้อนใหญ่ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน หรือ Loan to Value (LTV) ในการกู้เงินซื้อคอนโดมิเนียมขั้นต่ำที่ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับราคาของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนต้องระงับการซื้อคอนโดมิเนียมไว้ชั่วคราว เพราะไม่สามารถเตรียมเงินก้อนใหญ่ที่จะนำมาใช้ดาวน์คอนโดได้ อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยให้ความฝันของคนอยากมีคอนโดมิเนียมเป็นจริงได้เร็วขึ้น โครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จึงได้มีโปรโมชั่นผ่อนดาวน์ขึ้นมา แต่การผ่อนดาวน์คืออะไร และแตกต่างจากดาวน์คอนโดปกติอย่างไรบ้างวันนี้เรามี 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผ่อนดาวน์คอนโดมาฝาก รับรองว่าทุกคนจะเข้าใจการผ่อนดาวน์มากขึ้นแน่นอน

1.สำหรับความหมายของการผ่อนดาวน์คอนโด คือ การผ่อนจ่ายเงินดาวน์แบบเป็นรายงวดตามที่โครงการกำหนดจนกว่าจะครบจำนวน โดยตามกฏหมาย เมื่อต้องการกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร เงินดาวน์ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ในกรณีซื้อคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าซื้อคอนโดมิเนียมราคาเกิน 10 ล้านบาท

2.การผ่อนดาวน์คอนโดสามารถทำได้ในกรณีคอนโดมิเนียมที่ต้องการซื้อกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดระยะเวลาที่ 1-3 ปี แต่หากเป็นคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินดาวน์แบบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

3.ในการผ่อนดาวน์คอนโดนั้น การชำระเงินให้กับโครงการคอนโดไม่มีการเรียกเก็บส่วนของดอกเบี้ย ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระเงินค่างวดสินเชื่อกับธนาคาร แต่จะส่งผลดีในการขอกู้สินเชื่อกับธนาคาร เนื่องจากไม่ต้องยื่นขอกู้สินเชื่อธนาคารเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

4.การผ่อนดาวน์คอนโดมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การผ่อนดาวน์แบบไม่มีงวดบอลลูน เป็นการผ่อนดาวน์คอนโดในจำนวนเงินที่เท่า ๆ กันไปทุกงวดจนครบจำนวน และแบบที่ 2 การผ่อนดาวน์แบบมีงวดบอลลูน ซึ่งคล้าย ๆ กับแบบแรก แต่จะมีงวดที่ต้องจ่ายเป็นก้อนมากกว่าจำนวนที่จ่ายอยู่ เรียกว่างวดบอลลูน โดยปกติจะเป็นงวดที่ 1 งวดที่ 13 และงวดสุดท้ายของการผ่อนดาวน์

5.หากเกิดกรณีการขอสินเชื้อจากธนาคารไม่ผ่านการอนุมัติหรือโครงการคอนโดมิเนียมระงับการก่อสร้าง ตามกฎหมายแล้วผู้ซื้อสามารถของเงินดาวน์ที่ผ่อนชำระไปแล้วคืนได้เต็มจำนวนที่ชำระไปแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นทางโครงการมีสิทธิ์ที่จะยึดเงินจองหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ระบุในสัญญา

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผ่อนดาวน์คอนโดที่เรานำมาฝาก ถึงแม้ว่าทุกคนจะเข้าใจการผ่อนดาวน์คอนโดมากขึ้นแล้ว แต่ก่อนที่จะตัดสินใจผ่อนดาวน์คอนโดมิเนียมแนะนำให้ศึกษารายละเอียดของสัญญาให้ละเอียด ทั้งเรื่องค่างวดที่ต้องจ่าย ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญา เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการซื้อคอนโดมิเนียมแล้ว</

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย