5 เหตุผลทําไมควรซื้อบ้านกับ ธอส.

บทความน่ารู้

5 เหตุผลทําไมควรซื้อบ้านกับ ธอส.

1,253 0

ถ้าอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง คุณจะต้องมีการจัดการและการวางแผนที่ดี เพราะการซื้อบ้านต้องใช้เงินจํานวนไม่น้อยทีเดียว ทําให้การยื่นกู้กับธอส.เป็นทางออกสำหรับหลาย ๆ คน เนื่องจาก “ธอส.” หรือ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” (GovernmentHousing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินสำหรับประชาชนที่ต้องการกู้เงิน เพื่อซื้อสินทรัพย์สําหรับที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีเหตุผลดี ๆ ที่ทำให้เราต้องซื้อบ้านกับธอส. ดังนี้

1.ความน่าเชื่อถือ
ธอส. อยู่ในสังกัดของรัฐวิสาหกิจและกระทรวงการคลัง ซึ่งมีฐานการเงินที่มั่นคงทำให้มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ทางธอส.ยังมีโครงการในการให้สินเชื่อกับประชาชนอยู่เสมอ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือหรือรวมทุนกับหลายหน่วยงาน เช่นโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

2.มีความครอบคลุมของสินเชื่อและบริการ
ธอส. มีสินเชื่อและบริการที่ครอบคลุมแก่ประชาชน รวมถึงมีการนำอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ห้องชุด หรือที่ดิน จากการยึดของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ มาขายทอดตลาด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า

3.มีมาตรการในการช่วยเหลือ
ธอส.มีการจัดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบคลุมต่อผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ อย่างเช่น กรณีของการแพร่ระบาด Covid19 ได้แก่
• มาตรการที่1-3 : ธอส.พักชำระเงินต้น 3-12 เดือน ลดดอกเบี้ย
• มาตรการที่ 4 ลดดอกเบี้ยลูกค้าผิดนัดชำระเหลือ3.90%ต่อปีจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
• มาตรการที่ 5 : เพิ่มมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อบ้านทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลา 4 เดือน

4.มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
เนื่องจากธอส. มีพื้นที่กํารให้บริการที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงทําให้ผู้ที่สนใจกู้เงินเพื่อซื้อบ้านสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามและขอข้อมูลสําหรับยื่นกู้สินเชื่อได้สะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล

5.คํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
การปล่อยกู้ของธอส. จะเปิดโอกาสให้หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย หรืออาชีพต่างๆเพราะเห็นความสําคัญในการที่บุคคลต้องการมีที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง เช่น สินเชื่อ กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อข้าราชการ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจ หรือมีแผนในการกู้เงินสําหรับที่อยู่อาศัย สามารถพิจารณาจาก 5 เหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น ว่าตรงกับความต้องการ หรือเป็นประโยชน์กับตนเองหรือไม่และสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงขั้นตอนในการดำเนินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์เอกสารสำคัญได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธอส. : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GovernmentHousing Bank)

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย