คลังเดินหน้าเก็บภาษีที่ดิน พร้อมชี้แจงขั้นตอนชำระ

ข่าวสารองค์กร

คลังเดินหน้าเก็บภาษีที่ดิน พร้อมชี้แจงขั้นตอนชำระ

28 ส.ค. 2563 37 0

           “นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงทำความ เข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บ และการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 เพื่อลดความกังวลของประชาชนว่า การเรียกเก็บะต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การส่งใบประเมิน เรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังเจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ตรวจสอบใบประเมินดังกล่าว แล้วพบว่าถูกต้อง ผู้เสียภาษีค่อยไปชำระภาษี ซึ่งสามารถ ดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น สำหรับกรุงเทพมหานคร สามารถชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน QR code ของระบบ Online Banking ในท้ายใบประเมิน หรือที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ส่วนในต่างจังหวัดสามารถชำระได้ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามช่องทางอื่นที่กำหนด

          “กรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียก เก็บภาษี หรือท้องถิ่นขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไป ประชาชนก็จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ซึ่งในขณะนี้ มีองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวนหนึ่งได้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีออกไปจากสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 แล้ว และยังมีอีกหลายแห่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง การพิจารณาขยายกำหนดเวลาชำระภาษีดังกล่าว” นายลวรณ กล่าว

          สำหรับประชาชนในกรุงเทพฯสอบถามที่ โทร. 0-2221-2141 ถึง 69 และในส่วนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สอบถามได้ที่กองคลังในแต่ละเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา: หนังสือพิมพ์เเนวหน้า

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย