ปลุกที่ราชพัสดุร้างทำเลทอง

ข่าวสารองค์กร

ปลุกที่ราชพัสดุร้างทำเลทอง

04 ส.ค. 2563 33 0

 

         ‘สันติ’เร่งธนารักษ์ฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุทิ้งร้างเพิ่มมูลค่า เน้นสร้าง ที่อยู่อาศัยข้าราชการ ดอก 3% ผ่อนไม่เกิน 2-3 พันบาท/เดือน เล็งที่ดินนครสวรรค์สร้างแหล่งท่องเที่ยว-ที่ดินสมุทรปราการตั้งศูนย์ กระจายสินค้าเกษตร ฟื้นที่พักคนชราทำเลติดทะเลชลบุรี

          นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหารกรมธนารักษ์ ว่าได้มอบนโยบายให้กรมธนารักษ์เร่งนำที่ดินราชพัสดุที่ถูกทิ้งร้างทั่วประเทศมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ โดยกรมธนารักษ์ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมเปิดตัวโครงการและเปิดให้จองที่พักอาศัยต้นเดือนสิงหาคม 2563 ระยะแรกเปิดให้จอง 800-1,000 ยูนิต ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ และในระยะที่ 2 อีก 5,000-10,000 ยูนิต ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ไปหาพื้นที่ที่เหมาะสม

          “ได้เร่งให้ไปสำรวจที่ดินราชพัสดุทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อดูว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ไม่น้อยกว่า 10,000-40,000 ยูนิต เพื่อให้ข้าราชการสามารถอยู่อาศัยระยะยาวได้นาน 30 ปี ผ่อนชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ผ่อนชำระราคาไม่เกิน 2,000-3,000 บาทต่อเดือน สามารถโอนสิทธิเปลี่ยนมือระหว่างข้าราชการด้วยกันได้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและถือเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง และถือเป็นทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่งด้วย” นายสันติ กล่าว

          นายสันติกล่าวว่า ยังมีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่น่าสนใจ อาทิ ที่ราชพัสดุบนพื้นที่ 500 ไร่ ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในการครอบครองของกรมเจ้าท่าแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ส่งหนังสือเพื่อขอพื้นที่คืน จึงให้นโยบายไปว่าควรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเพราะที่ดินมีทัศนียภาพดีมาก มีท่าเรือสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังหารือถึงการเพิ่มศักยภาพ พื้นที่โครงการศูนย์กระจายสินค้าชุมชนและพืชผลทางการเกษตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 50 ไร่ ระยะแรกมีพื้นที่ดำเนินการแล้ว 16 ไร่ เป็นพื้นที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่งคืนมาให้กรมธนารักษ์ มีทั้งตัวอาคารและที่ดิน จึงมีแนวคิดให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เข้าไปพัฒนาพื้นที่และมอบให้กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้ามาบริหารงานแทน เบื้องต้นจากการหารือกับ อ.ต.ก.คาดว่าจะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางผลไม้และพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรของทุกภูมิภาค

          นายสันติกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรในพื้นที่ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 48 ไร่ อยู่ในการครอบครองของกรมกิจการผู้สูงอายุ ขณะนี้ถูกปล่อยทิ้งให้เสื่อมโทรมทั้งที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากติดชายทะเล จึงเร่งให้กรมธนารักษ์ทำแผนพัฒนาที่ดินในแปลงดังกล่าวให้กลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุจากทั่วประเทศเข้ามาฝึกอบรมสร้างทักษะความรู้ในด้านต่างๆ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย