โครงการธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

บทความน่ารู้

โครงการธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

1,462 1

ข่าวดี! สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”ในมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ที่กำลังจะครบ 4 เดือน ได้รับการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2563 นี้

เพื่อบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติม ธอส. เปิดให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันวันที่ 13 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็น

1.กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ
แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้น และพักชำระดอกเบี้ย โดยจะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2.กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL
เข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข สามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2645-9000 หรือ https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/ghbank-covid-19

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย