การเลือกสินเชื่อบ้านที่เหมาะกับตนเอง - ธอส.

บทความน่ารู้

การเลือกสินเชื่อบ้านที่เหมาะกับตนเอง - ธอส.

475 0

ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. คือ ธนาคารที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านสินเชื่อและผลิตภัณฑ์การเงินสำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้าน ซื้อคอนโดฯ สร้างบ้าน หรือรีไฟแนนซ์บ้านโดยเฉพาะ เรียกได้ว่าใครฝันอยากมีบ้านก็ต้องนึกถึงธอส.เป็นแหล่งเงินกู้อันดับต้น ๆ ซึ่งมีสินเชื่อหลายประเภท แล้วจะเลือกสินเชื่อบ้านธอส.ยังไงให้เหมาะกับเราดี? วันนี้เราจึงรวบรวมสินเชื่อบ้านธอส.ที่น่าสนใจประจำปี 2563 มาฝาก

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563
เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านบนที่ดินนั้น มีระยะเวลาให้กู้สูงสุดนานถึง 40 ปี ส่วนของดอกเบี้ยผ่อนสบายเริ่มปีแรก 0.75% ต่อปี ปีที่สอง 3.75% ต่อปี และปีที่สาม 4.75% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 ไปจนตลอดอายุสัญญาจะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปีสำหรับลูกค้าทั่วไป และ MRR-1.00% ต่อปีสำหรับลูกค้ารายย่อยสวัสดิการ

สินเชื่อ Dream Homes By GHB
เป็นสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส. และเพื่อสร้างบ้าน มีระยะเวลาให้กู้นานสูงสุดถึง 40 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่สาม ผ่อนสบายในอัตรา 3.25% ต่อปี ส่วนปีที่สี่และห้า คิดดอกเบี้ย MRR -2.00% ต่อปี ในเดือนที่ 61 – 66 ดอกเบี้ย 0% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 67 ลูกค้าสวัสดิการจะคิดดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย MOU คิดดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และลูกค้าทั่วไปคิดดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี

สินเชื่อบ้าน All Home
ใครที่กำลังมองหาสินเชื่อสำหรับกู้ซื้อบ้านมือสองโดยเฉพาะ ต้องเลือกสินเชื่อบ้าน ALL Home เพราะนอกจากจะสามารถยื่นก็เพื่อซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม และที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ได้แล้ว สินเชื่อนี้ยังอนุมัติสำหรับผู้ที่ต้องการไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ที่ติดจำนองอยู่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 40 ปี ส่วนดอกเบี้ยปีที่หนึ่งและสองอยู่ที่ 3.25% ต่อปี ปีที่ 3 อยู่ที่ MRR -3.25% ต่อปี ส่วนปีที่ 4 ไปจนถึงตลอดอายุสัญญา สำหรับลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย MOU ดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR-0.50% ต่อปี

ไม่เพียงแต่เลือกสินเชื่อที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของเอกสารต่าง ๆ ด้วยดังนี้
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อบ้าน ธอส.
• บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
• สำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
เอกสารทางการเงินสำหรับพนักงานประจำ
• ใบรับรองเงินเดือน
• สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารทางการเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือนและหลักฐานแสดงรายได้อื่นฉบับจริง
• สำเนาทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือทะเบียนการค้า
• หลักฐานแสดงการเสียภาษี หรือ 50 ทวิ
• รูปถ่ายกิจการ
• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
• หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร หรือ โฉนดที่ดิน
• ใบอนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
• แบบแปลนบ้านที่ต้องการสร้างหรือต่อเติม
• ใบประมาณการปลูกสร้าง (BOQ) หรือสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ผู้มีความฝันอยากสร้างบ้านหรือซื้อบ้านและคอนโดฯ เป็นของตัวเอง ด่านแรกที่เราต้องผ่านให้ได้ก็คือการกู้สินเชื่อบ้าน ดังนั้นอย่าลืมเลือกสินเชื่อจากธอส. ที่เหมาะกับเราให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสการซื้อหรือสร้างบ้านในฝันของเรา

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย